Skip to main content

Glattkjøring

Sikkerhetskurs bane. Bil klasse B

Sikkerhetskurs på bane for bil klasse B, tidligere kalt glattkjøring.

Hovedmål for kurset er å gi eleven opplevelser som skaper økt respekt for kjøring på glatt føre.

Det skal tilrettelegges for at eleven gis erfaringer som kan medvirke til at eleven kjører med minst mulig risiko på glatt føre.

Om oss

Vi har siden vår etablering i 1932 utdannet mer enn 27.000 elever.

En erfaren og pålitelig kjørelærer som skaper trygge sjåfører.

Personvern

Kontaktinformasjon

  64 93 04 91

  920 52 793

  firmapost@cmt.no

 Seiersten Sentrum, 1443 Drøbak
      Kjøreopplæring - Klasse B

Kontakt oss

    Call Now Button