Skip to main content

Praktisk opplæring

Praktisk opplæring – Førerkort Klasse B

Etter fullført grunnkurs er det tid for praktisk opplæring. Her vil lærer og elev sammen bygge opp kjøreferdigheter i et levende trafikkbilde.

Den praktiske opplæringen omfatter alle momenter som eleven må beherske og vil gjøre deg godt forberedt på den praktiske førerprøven.

Praktisk opplæring avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Om oss

Vi har siden vår etablering i 1932 utdannet mer enn 27.000 elever.

En erfaren og pålitelig kjørelærer som skaper trygge sjåfører.

Personvern

Kontaktinformasjon

  64 93 04 91

  920 52 793

  firmapost@cmt.no

 Seiersten Sentrum, 1443 Drøbak
      Kjøreopplæring - Klasse B

Kontakt oss

    Call Now Button